İş Sürekliliği Politikası

SabancıDx, faaliyetlerini sürdürürken, kritik iş fonksiyonlarında kesintilere yol açabilecek olağanüstü bir durumda, iş sürekliliğini sürdürebilmeyi garantilemek üzere ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Standardı ile tam uyumlu bir yönetim sistemi kurmuş ve uygulamaya almıştır. İş sürekliliği yönetim politikasının temel amacı, SabancıDX kritik operasyonlarını, müşterilerle yapılmış sözleşmelerde yer alan hedeflenen kurtarma zamanları içerisinde işlevsel hale getirmektir.

Bu ana amaç doğrultusunda, hizmetlerde kesintiye neden olan bir olayı takiben, ilk müdahale ve iş kurtarmada izlenecek strateji aşağıdaki alt amaçları temel alacaktır.

 •   İnsan yaşamını ve güvenliğini sağlamak,
 •   SabancıDx’in stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için hizmetlerini olabilecek en az kesinti ile sürdürmek,
 •   Operasyonları olabildiğince hızlı aktive etmek,
 •   SabancıDx'in itibarını zedeleyecek riskleri yönetmek,
 •   Gerekli olması durumunda, kritik bilgi teknolojisi (BT) operasyonlarının ve süreçlerinin önceden belirlenmiş alternatif bir lokasyonda, iş gereksinimleri doğrultusunda yeniden yüklenmesini sağlamak için aksiyon planlarını oluşturmak,
 •   İş sürekliliği ile ilgili mevzuata ve müşteri sözleşmelerinin gereklerine tam uyumu garantilemek,
 •   Temel paydaşların (Yasal merciler, hissedarlar, çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler) menfaatlerini korumak,
 •   İç ve dış iletişimi, medya ile olan ilişkileri yönetmek.

Müdahale hızını ve karar noktalarında çabukluğu artırmak için aşağıdaki konular İş Sürekliliği Yönetim Sistemi için önemli gereklilikler olarak adreslenmiştir.

 •   Kritik iş süreçlerinin ve servislerinin önceden belirlenen hedef süreler ve önceliklerle sürdürülmesinin sağlanması için, ihtiyaç duyulan tedarikçi firmalar ile gerekli hizmet seviyesi koşullarının tedarikçi sözleşmelerinde belirtilmesi,
 •   İş sürekliliği yönetim sisteminin kurum kültürüne yerleştirilmesi, çalışanların farkındalığının artırılması ve çalışmalara katılımın sağlanması için eğitim, tatbikat, toplantı, süreli yayın gibi çalışmaların yürütülmesi,
 •   İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nde uygunsuzluklar ortaya çıktığında düzeltici faaliyetler ile uygunsuzluğun düzeltilmesi, kontrolünün sağlanması ve sistemin verimliliğinin test edilerek sürekli iyileştirilmesinin sağlanması.