Siber Güvenlik Kümelenmesi

06.07.2022
SabancıDx olarak, siber güvenlik alanında yetkin insan kaynağı ve markalaşmış yerli/milli çözümlerle global pazarda rekabetçi ve söz sahibi olma vizyonuyla yürütülen Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi projesinin bir parçası olduğumuz bilgisini sizlerle paylaşmak isteriz. Türkiye'nin siber güvenlik ekosistemine katkıda bulunacak olmaktan dolayı mutluyuz.