Icon Facebook Icon Twitter Icon Linkedin
Yükleniyor
YÜKLENİYOR
Dijital Dönüşüm

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Dijital Dönüşüme Başlayın

Hızla gelişen teknoloji ve teknolojinin getirdiği imkanlar; artık sektörel rekabetin bir gerekliliği değil, zorunluluğu haline gelmiş durumda. Bu rekabette farkı yaratan unsur ise teknolojiyi doğru şekilde kullanmak.

Dijital Dönüşüm; teknolojinin iş dünyasına getirdiği moda kavramlardan biri olarak görünse de, dijital dönüşüm ile tüm iç süreçlerinizi, iş yapış şekillerinizi, müşterileriyle ilişkilerinizi ve gelecek planlarınızı modern dünyada rekabet avantajı sağlayacak şekilde kurgulayabilirsiniz.

Peki Nasıl?
İlk aşamada dijital dönüşüm size veri hakimiyeti sağlar. Yani tüm iş sürecinizin her ayrıntısını takip etme olanağına sahip olursunuz. Böylece en küçük aile işletmesinden binlerce çalışana sahip büyük gruplara kadar tüm işletme tipleri için artık “veriyi temel alan” bir dönem başlamış olur. Elde ettiğiniz verileri kullanarak hem kurumsal verimlilik hem de müşteri memnuniyetini artıran yeni uygulamalar ile ürün ve çözümleri devreye alabilirsiniz.

SabancıDx, teknolojik alandaki tecrübesinin yanında yenilikçi ve ekonomik çözümleriyle yarını hedefleyen şirketleri geleceğe taşıyor. İşte Gelecek, SabancıDx’te!

Müşteri Deneyimini Geliştirin

Gelişen teknoloji ile müşterilerimizin deneyimi mağaza kapasından içeri girdikleri anda başlayıp ürünü mutlu şekilde kullanmaları ile son bulmuyor. Müşteriler pek çok farklı kanal tarafından sürekli olarak kendilerine ulaşan yeni bilgiler ve yönlendirmeler dışında kendileri de dijital dünyada bu sürecin bir parçası haline gelen bireyler olarak hareket ediyor.

Artık sadece iyi bir ürün sağlamak değil, o ürünü sattığımız müşteri ile her aşamada iyi bir diyalog içinde olmak ve bunu hiç aksatmadan devam ettirmek de gerekiyor. Dijital dönüşüm ile müşterilerinizle sürekli iletişim halinde kalabilir ve onların ihtiyaç duydukları her an, ürün ve hizmetlerinizi onlara sunabilirsiniz.

Peki Nasıl?
Bilgi akışınız, müşteri deneyimini güçlendirirken sizin en büyük aracınız. Kullanıcıya ulaşabileceğiniz web, sosyal medya ve diğer dijital mecraları sadece bir platform değil bir araç olarak kullanarak müşterilerinizden geri dönüşler alarak, gerçekleştireceğiniz yenilikleri daha güçlü temeller üzerinde konumlandırabilirsiniz.

SabancıDx, teknolojik alandaki tecrübesinin yanında yenilikçi ve ekonomik çözümleriyle yarını hedefleyen şirketleri geleceğe taşıyor. İşte Gelecek, SabancıDx’te!

Altyapınızı Dönüştürün

Çağın yeniliklerini yakalamak ve rekabette güçlü bir paya sahip olmak için artık şirketlerin kendisini yapısal ve fikirsel bir dijital dönüşüm geçirmesi, müşterilerini harekete geçirmesi, çalışanlarını güçlendirmesi ve süreçlerini verimli kılması gerekiyor. Ancak bu adımların her biri temelinde teknolojik ürün, çözüm ve servislerin kullanılmasını gerektiren altyapı yatırımı yer alıyor.

Teknolojinin işlemesini ve var olmasını sağlayan aygıtlar, sunucular ve diğer dijital cihazlar dijital dönüşümün ilk basamağını oluşturuyor. Fakat gerekli aygıtlar ve malzemeler, tek başlarına dijital dönüşümü sağlamak için yeterli olmayacaktır. Dijital dönüşüm için daha fazlası gerekir.

Peki Nasıl?
Dijital dönüşümü doğru altyapı ve entegre sistemler ile sağlamak, sizi geleceğe taşıyacak basamaklardan biridir. Fakat bu durumda şirketin vizyonu doğrultusunda, doğru adımları atmak zor ve maliyetlidir. Dijital dönüşümde geleceği, güçlü bir dijital dönüşüm partneri ile yakalayabilirsiniz. SabancıDx, müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerini, IBM, Microsoft, Oracle, HP, Cisco gibi dünyaca tanınmış markalarla yaptığı iş ortaklıkları ile karşılıyor.

SabancıDx, teknolojik alandaki tecrübesinin yanında yenilikçi ve ekonomik çözümleriyle yarını hedefleyen şirketleri geleceğe taşıyor. İşte Gelecek, SabancıDx’te!

Süreçlerinizi Geliştirin

Dijital dönüşümün günümüzde geldiği nokta, şirketleri daha şeffaf bir düzen ile riskleri ve maliyetleri görüp geleceğe daha güçlü adım attıkları bir çağa götürüyor. Artık yeni kurulan bir küçük ölçekli bir şirket sadece belirli işlerdeki süreçleri daha verimli kılarak köklü ve büyük şirketlere meydan okuyabilecek güce sahip olabiliyor.

Öte yandan bu dönüşüm sadece yaptığımız işleri hızlandıran araçları bize sunmadı aynı zamanda rekabetin koşullarını farklı ölçekteki işletmeler için eşitleyerek rekabeti çok daha zorlu bir mücadele haline getirdi. Bu durumda günümüzün tüm modern işletmeleri için artık yaptıkları işi daha verimli kılmalarının yolu tüm bu işlere ait alt süreçleri mükemmel hale getirmekten geçiyor.

Peki Nasıl?
İlk aşamada müşteri ihtiyaçlarını anlamak, öngörmek ve tatmin etmek gerekiyor. Süreç devam ederken operasyonlarını basitleştirmek ve süreçlerin kesintisiz hale getirmek müşteri ihtiyaçlarına ihtiyaçlarına kesin ve net cevap vermenize olanak sağlayacaktır.

Dışarıda bu süreçler devam ederken de içeride çalışanların beklentilerini anlamak ve motivasyonlarını koruyacak şekilde bu beklentilere cevap vermek gerekiyor. Tüm bu alanlar birleştiğinde süreçlerinize güçlü bir destek, hem rekabette hem de dijital dönüşümde en büyük yardımcınız olacak.

SabancıDx, teknolojik alandaki tecrübesinin yanında yenilikçi ve ekonomik çözümleriyle yarını hedefleyen şirketleri geleceğe taşıyor. İşte Gelecek, SabancıDx’te!

Çalışanlarınızın Yetkinliğini Geliştirin

Bir işletme, sadece makineler, binalar ve aygıtlardan oluşmadığı gibi içerisinde bulunan çalışanlar da işletmenin en güçlü unsurlarından biridir. Dijital dönüşüm, süreçleri iyileştirdiği gibi çalışanları da içinde bulunduğumuz sürat çağında daha yetkin birer bireyler haline getiriyor.

Modern işletmelerin yüksek özgüvene sahip çalışanları için bu tercihlerde yol gösterici bir rehber olması ise zekice kurgulanmış bir yönetim stratejisi gerektiriyor.

Peki Nasıl?
Hızlı karar alma mekanizmaları ile stratejik yönetim sürecine çalışanları dahil ederek çalışanlar için veriye en hızlı şekilde ulaşacakları araçları sağlayabilirsiniz. Sürat çağında çalışanlarınızın zaten sahip oldukları yeteneklerinin açığa çıkartılması, üzerlerindeki gereksiz iş yükünün kaldırılması, mevcut süreçlerin hızlandırılarak kolaylaştırılması işletmeniz açısından sadece daha verimli değil aynı zamanda mutlu çalışanlara sahip olmaya giden yolun anahtarı olacak. Fakat bu süreçte en temel iletişim teknolojilerinden gelişmiş veri analiz ve süreç yönetim araçlarına kadar ihtiyaçlarınız olabilir.

SabancıDx, teknolojik alandaki tecrübesinin yanında yenilikçi ve ekonomik çözümleriyle yarını hedefleyen şirketleri geleceğe taşıyor. İşte Gelecek, SabancıDx’te!

Sayfayı Aşağı Kaydırın
icon scroll down