Icon Facebook Icon Twitter Icon Linkedin
Yükleniyor
YÜKLENİYOR
Hizmetler

İLERİ VERİ ANALİTİĞİ

Veriyi Anlamlandırır
SabancıDx İleri Veri Analitiği ile verilerinizi değere, değeri kazanca çevirin, rekabette bir adım ‘’ileride’’ olun.

İleri Veri Analitiği ile verilerinizi değere, değeri kazanca çevirin.

Günümüz rekabet ortamında kazanmak ile kaybetmek arasında sınır sürekli daralıyor. Artık rekabetçi piyasa şartlarında kazanmak, yaratıcı hamleler ve zamanında alınan sağlıklı kararlarla mümkün olabiliyor. Özellikle hızlı değişen pazarlarda ve kar marjlarının küçüldüğü alanlarda veri, aynı hızda gelişen teknoloji ve analiz yöntemleri ile işletmelere daha isabetli kararları hızlı almalarına yardımcı olacak ve katma değer yaratacak yenilikleri mümkün kılacak potansiyeli sağlıyor.
İleri Veri Analitiği; yüksek hacimli verilerden bir iş değeri yaratmak üzere istatistik bilimi ile modern sayısal hesaplama yöntemleri arasındaki entegrasyonu sağlayarak firmaların bu potansiyeli açığa çıkarmaları için gereksinim duydukları bilgi ve araçlara erişimini mümkün kılıyor. SabancıDx, yarını hedefleyen şirketleri geleceğe taşıyor.

İleri Veri Analitiği

SabancıDx dijital ve analitik çözümleriyle bilimi merkezine koyup analitik dünyada oyun değiştirici rolünü üstlenmektedir.

SabancıDx yeni değer modeli yaratarak SabancıDx uzmanları ile çıktılarını aksiyona dönüşebilen iç görüye dönüştürüp, kolay kullanılabilir analitik çıktılar, analitik modelleme, makina öğrenmesi, yapay zeka üzerine çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefler.

Günümüzde veri yeni ekonomik varlık haline gelirken , firmalarda veri olmadan karar alınması sona yaklaşmaktadır.

Analitik bakış açısının yaygınlaşması , firma çalışanlarının firma verilerine 360 derece bakış açısı ile yaklaşmasını, kurumsal kültürün bütünleşik aksiyonlara dönmesini sağlamaktadır. Bu da alınan kararlarda etkinliği vurgular.

Analitiğin, karar mekanizması olduğu günümüzde firmaların veri, analiz ve tahminleme ihtiyaçları ise organizasyonel kültürün değişmesini sağlamaktadır.

Gelişen teknoloji; veri görselleştirme, 360 derece müşteri bakış açısı, ileri veri analitiği teknikleri de firmaların hem kendi hem de paydaşları için stratejik ve taktiksel avantaj sağlamaktadır. Bu doğrultuda en dikkat edilmesi gereken konu ise başarılı sonuçlar için analitik çıktıların ve iş probleminin doğru tanımlanarak eşleşmesidir.

1) Dijital Çözümler

"Dijital" bilişim girişinden yada yeni pazarlama kanallarının çok daha fazlasıdır. İş Planı modelinin tamamı – sadece müşteri deneyimi değil – bünyesinde dijital fırsat ve tehditler barındırır, bunlar iş modelinin içinde de olabilir veya bunların iş planının üzerinde etkileri olabilir.

SabancıDx, dijital çözümler sunarak iş modellerini inovasyonunu gerçekleştirir.

Bir çok bilişim kuruluşu kendi sektörlerinde stratejik planlama ve bilişim konusunda daha iyi yerlere geldi fakat günümüzde Dünya hızla dijitalleşirken, bilişim sektörünün dijital iş planı stratejisine sahip olan girişimleri desteklemesi gerekir. Günümüzde bir çok kurum dijital iş strateji planı hakkında hala çok az bilgiye sahip yada bu tarz bir iş planına kendi stratejik planlama süreçlerine nasıl dahil edeceklerini bilemiyorlar.

Dijital Dönüşüm: Nesnelerin İnterneti iş yapış tarzımızı geliştirmemiz için bize hızlı çözümler sunar. SabancıDx nesnelerin internetinden elde edilen çözümleri şirketlerin veri kapasitelerini yükselterek bu şirketlere stratejik ve taktiksel çözümler sunmak için kullanır.

İş Modeli Danışmanlığı : Şirketlerin iş süreçlerini tek yönlü olmaktan çok yönlü analitik iş süreçlerine dönüştürmeleri gerekiyor. SabancıDx danışmanlık hizmeti verdiği şirketlerin iş süreçlerini analitik çözümler ile geliştirerek onlara destek verir.

2) Veri Tabanı / Büyük Veri Çözümleri

Firmaların veri değerleri, verinin kalitesi, çözümlenmesi ve ilişkilendirilmesi ile paralellik göstermektedir. Verinin hızlı işlenmesi ve hızlı sonuç alınabilir bütünleşik yaklaşımlarla yönetilebilmesi stratejik değer yaratma konusunda kritik önem taşımaktadır.

SabancıDx, gelişen veri sektöründe daha az maliyet ve daha hızlı çözümlerle fark yaratmaktadır.

Büyük Veri Servisleri: “Büyük Veri” terminolojisinin oluşması, verinin hacimsel gelişimine işaret etmektedir. Veri analizleri sonucunda çıktıların hızlı bir şekilde taktiksel amaçlarla kullanılması, uzun vadede stratejik planlamanın bir parçası olarak kullanılması yadsınamaz. Big data platformları verinin kaliteli, güvenilir ve hızlı işlenmesi için kritik önem taşımaktadır. Bu sebepten dolayı klasik ve kısıtlı veri tabanları kolay işlenebilir, müşteri bütünselliğinin varolduğu ve hızlı “büyük veri” platformlarına dönüştürülmektedir.

SabancıDx , big data platformları oluşturarak verinin merkezileştirilmesini, veri sözlüklerinin oluşturulmasını sağlar. Verinin keşfi, kalitesi, tekilleştirilmesi, ilişkilendirilmesi ve güvenliği ile ilgili çözümler sunar.

Bulut Servisleri: Verilerin hacminin artışı ,verilerin depolanmasını maliyetli bir hale getirmiştir. Bulut çözümleri ile verinin depolanması daha az maliyetli, daha kolay yönetilebilir bir hal almıştır. SabancıDx merkezi verilerin bulut servislerinde yönetilmesini sağlayarak stratejik hız kazanmanın avantajını fırsata çevirmektedir.

3) İleri Veri Analitiği Çözümleri

Firmaların tahminlemeden öngörüye kadar olan süreçte önlerinde uzun bir analitik yol haritası vardır.

SabancıDx, doğru analitik konseptler ışığında, analitik tecrübenin artması amacıyla tahminsel modelleme, makine öğrenmesi ve yapay zekayı çözüm merkezine koyar.

Verilere ulaşım ve bilgisayar işletimindeki artış, analiz konusunda yeni yöntemler ve yaklaşımlara önayak olmuştur. Ses, fotoğraf veya video gibi yapılandırılmamış ve çok boyutlu verileri anlamak için derin içerik analizi kullanma yeteneği birçok sektörde değişiklikleri de beraberinde getirecektir. Ek olarak, tedarik zincirlerinde optimizasyon, pazarlama bütçelemesi gibi geleneksel analizlere daha ileri seviye teknikler ile yaklaşmak mümkündür. Bunun yanında kredi riski, fraud tespiti veya ağ güvenliği gibi davranışsal konularından, makine öğrenmesi ile daha doğru sonuçlar alınabilir.

İleri veri analizi ile yol haritası çizilmediği taktirde firmaların değer yönetiminin düşmesi öngörülmektedir. Başarılı uygulanması içinse 2 koşul vardır:
• Veri Bilimi Laboratuvarlarında iyi sonuçlar veren modellerin gerçek dünyadaki problemleri çözmesi için uygulanması.
• Süreçte kaynaklarla kısıtlı olan bu analiz ve kararların otomatize hale getirilmesi.

4) İçgörü Çözümleri

Firmalarda bulunan SabancıDx, farklı firmaların tek bir çatı altında toplanması için veri odaklı platformlar sunar ve veri odaklı bakış açısı da firmaların verilerini daha kolay anlamasına ve hareket etmesine öncülük eder.

Analitiğin doğuşu, fraud riskini ortaya çıkarmak veya performası ölçmek gibi iş stratejilerine cevap verme ihtiyacı ile gerçekleşmiştir. Analiz aynı zamanda iş stratejisini başlatıcı veya önderlik edici görevi de üstlenebilir. Bütünleşik bakış açısını kapsayacak öngörüler çıkartmak, firmaların bir müşterinin değer zincirindeki pozisyonlarını yeniden tanımlamasına izin verir.

Oganizasyonların operasyonel hızlarını, veri akışlarını sürekli zekaya çevirmeleri, müşteri deneyimini birbirinden ayrışık işlemler yerine bir bütün olarak ele alabilmeleri ve iş performansı için doğru etmenleri belirlemeleri gerekmektedir.

Analizin ilgi çekici, alakalı ve zamanında kurumun vizyonuna liderlik eden karar vericilere ulaşması, analitik ekibin firmaların sadece etrafında değil kalbinde de değerlerini kanıtlamaları açısından çok önemli bir fırsattır.

Sayfayı Aşağı Kaydırın
icon scroll down

HİZMETLER